ВСЕСВІТНІ СТУДІЇ

РЕГЛАМЕНТ

Ознайомтеся з регламентом програми - офіційними правилами та умовами участі

Зміст

Загальні положення
Всесвітні студії — освітня програма Фонду Віктора Пінчука (далі - Фонд), спрямована на формування в Україні нового покоління професійних еліт.

Програма надає українським громадянам у віці не більше 35 років фінансову підтримку в одержанні освіти у провідних учбових закладах світу за спеціальностями, які Фонд вважає пріоритетними для майбутнього розвитку України.

1. Місія програми «Всесвітні студії»

1.1. Місія програми — сприяти становленню в Україні нового покоління професійних еліт у пріоритетних для розвитку країни галузях економіки та сферах суспільно-політичного життя.

1.2. В рамках проекту ми підтримуємо прагнення талановитої української молоді отримати сучасну освіту у провідних університетах світу та використати отримані знання заради розвитку України, підвищення її довгострокової конкурентоздатності перед викликами XXI століття.

1.3. Ми вважаємо своєю метою cформувати групу професіоналів, здатних стати фактором позитивних змін у пріоритетних сферах життя країни.

1.4. Ми прагнемо розширювати міжнародний діалог, що сприяє глобальному обміну знаннями, практиками та передовим досвідом, що трансформується в реальні результати для України і для світу.

2. Грант Фонду

2.1. В рамках програми «Всесвітні студії» Фонд Віктора Пінчука надає грант, що частково покриває видатки на отримання магістерської освіти за межами України.

2.2. Надання гранту регулюється договором між отримувачем та Фондом Віктора Пінчука.

2.3. Грант надається фіналістам програми — переможцям відкритого загальнонаціонального конкурсу.

2.4. Передусім грант буде покривати оплату за навчання в університеті; серед інших можливих статей витрат, що можуть бути покриті, є навчальна література, медична страховка, житло, переліт з/до країни навчання та локальний транспорт.

2.5. Розмір гранту визначається у кожному конкретному випадку на підставі потреб студента та його особистих досягнень.

2.6. Більшість грантів покриватимуть до 60% необхідної суми, але не більше 50 тис. доларів США (або відповідного еквіваленту у валюті оплати за навчання) за весь термін навчання.

2.7. Решта видатків мають покриватися студентами із власних або інших джерел (стипендій, умови яких не суперечать умовам Гранту, від інших організацій та університетів, до яких вступив студент).

3. Спеціальності, навчання за якими фінансується грантами Фонду

3.1. Гранти на отримання магістерської освіти надаються для навчання за спеціальностями, які Фонд вважає критично важливими для розвитку України.

3.2. Список пріоритетних спеціальностей формується напередодні кожного конкурсного циклу.

3.3. Критеріями для відбору спеціальностей є їхня значимість для майбутнього України та ступінь чуттєвості галузей до наявності високопрофесійних спеціалістів.

3.4. У межах програми «Всесвітні студії» Фонд підтримує навчання за наступними групами спеціальностей:
3.4.1. Аграрні науки;
3.4.2. Екологія та охорона навколишнього середовища;
3.4.3. Публічне право;
3.4.4. Державне управління;
3.4.5. Альтернативна енергетика;
3.4.6. Інженерія та технології.

3.5. Фонд також розгляне заявки для отримання гранту для навчання на міждисциплінарних та мультидисциплінарних магістерських програмах, які концентруватимуться на галузях, суміжних згаданим у п. 3.4., але потенційні кандидати повинні будуть представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за обраною спеціальністю.

4. Університети, навчання в яких фінансується грантами Фонду

4.1. Претенденти на участь у програмі «Всесвітні студії» самостійно обирають країну навчання та учбові заклади з-поміж 200 найкращих університетів світу, що включені до списків Times Higher Education та QS.

4.2. Фонд залишає за собою право рекомендувати претендентам кращі варіанти вибору навчальних закладів та магістерських програм за вибраною ними спеціальністю.

4.3. Фонд надаватиме перевагу найбільш цікавим та передовим магістерським програмам, які сприятимуть кар'єрному зростанню кандидатів та розвитку галузей економіки і суспільного життя України.

4.4. Фонд рекомендуватиме претендентам провести глибоке дослідження всіх можливих магістерських програм та подати документи до кількох університетів відразу. Визнання навчального закладу лідером у обраній студентом галузі навчання буде розглядатися як один із найважливіших критеріїв для надання гранту.

4.5. Фонд залишає за собою право у межах власної компетенції надавати претендентам необхідну інформаційну підтримку, надаючи відомості про магістерські програми в рамках обраного ними фаху.

5. Обов'язки учасників програми

5.1. Учасник програми «Всесвітні студії», який є переможцем конкурсу та отримав право на отримання гранту Фонду Віктора Пінчука, приймає на себе добровільно та оформлює у вигляді двосторонньої угоди серед іншого й наступні зобов'язання:
5.1.1. Досягати високих навчальних результатів, скласти відповідні іспити та отримати диплом за обраним фахом
5.1.2. Сфокусувати тему своєї магістерської роботи на вирішенні конкретних проблем в Україні
5.1.3. Повернутися і працювати в Україні за фахом на основному місці роботи терміном не менше 5 років після завершення навчання
5.1.4. Використовувати знання та навички, отримані у рамках програми, для розвитку України
5.1.5. Надавати підтримку майбутнім учасникам програми «Всесвітні студії»

5.2. У випадку відмови учасника від прийняття зобов'язань, вказаних у п.5.1., він втрачає право на отримання гранту.

6. Загальні умови конкурсу

6.1.Учасники програми «Всесвітні студії» відбираються на основі відкритого загальнонаціонального конкурсу, що проходить в 2 етапи. Перемога у конкурсі є єдиною підставою для надання студенту гранту Фонду в рамках програми «Всесвітні студії». Надання гранту поза конкурсом неможливе.

6.2. Перший етап конкурсу передбачає відбір учасників співробітниками програми з-поміж тих, хто надіслав повні і правильно заповнені заявки на участь у програмі в рамках конкурсного циклу. За підсумками першого етапу Фонд виносить попереднє рішення стосовно включення кандидатів до переліку тих, хто рекомендований для другого етапу.

6.3. Другий етап (співбесіда) передбачає відбір переможців конкурсу з-поміж кандидатів, що подали заявки на отримання гранту Фонду і були відібрані за результатами першого етапу. Відбір здійснюється Спеціальною незалежною комісією програми, яка формується із галузевих експертів, представників найвідоміших компаній України, аналітичних центрів, дипломатичних представництв країн навчання, представників Фонду та інших осіб, які забезпечать об'єктивність відбору. Комісія виносить остаточне рішення про можливість надання кандидату гранту Фонду.

6.4. Переможці другого етапу конкурсу отримують гранти Фонду на підставі укладеної з Фондом Угоди встановленого зразку, яка передбачає прийняття взаємних зобов'язань.

7. Загальні вимоги до кандидатів на участь у програмі

7.1. Щоб претендувати на отримання гранту Фонду, кандидати повинні:
7.1.1. бути громадянами України, проживаючими на території України, віком не більше 35 років на момент вступу до університету
7.1.2. мати ступінь бакалавра або вище, за фахом, що вимагається обраним закордонним університетом та магістерською програмою даного університету
7.1.3. бути зарахованими до складу студентів магістерської програми закордонного університету та почати навчання наступної осені
7.1.4. мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні
7.1.5. мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом
7.1.6. мати можливість отримати решту суми, необхідної для навчання, з інших джерел.

8. Подання та розгляд заявки на отримання гранту

8.1. Заявки на отримання гранту приймаються у термін з 1 лютого по 15 травня щороку.

8.2. Заявка на отримання гранту повинна містити наступну інформацію:
8.2.1. Загальна інформація про особу учасника — громадянина України
8.2.2. Інформація про попередню освіту та кар'єрні досягнення учасника
8.2.3. Інформація про результати вступу учасника до університетів на обрані програми
8.2.4. Інформація про відповідність учасника формальним вимогам обраних програм та документальне підтвердження цієї інформації (освітній рівень, результати тестів, досвід роботи).
8.2.5. Мотиваційне есе учасника за темою «Що плануєте зробити в Україні за 5 років після повернення з навчання, використовуючи набуті закордоном знання та досвід?» українською чи англійською мовами і обсягом до 3000 знаків.
8.2.6. Офіційне підтвердження з університету про зарахування на обрані програми.
8.2.7. Офіційні дані університету щодо повної суми витрат на навчання (включаючи вартість програми, проживання, транспортні витрати туди і назад, книжки, страхування та харчування) та умови (терміни та форми) оплати;
8.2.8. Документи фінансового характеру, що підтверджують наявність коштів, залучених з інших джерел, для фінансування решти загальної суми витрат на навчання.
8.2.8.1. Офіційні дані університету щодо наданої фінансової допомоги;
8.2.8.2. Дані щодо коштів, які залучено від роботодавця, родини, або із власного бюджету;
8.2.8.3. Дані щодо коштів, які залучено з інших джерел.

8.3. У випадку, коли кандидат запрошений на навчання до двох або більше університетів (магістерських програм), він повинен при поданні заявки на отримання гранту позначити власні пріоритети.

8.4. Розгляд заявок буде проводиться відповідно до дати їх подачі за інших рівних обставин. Фонд залишає за собою право відмовити у прийомі заявки на отримання гранту або залишити її без розгляду у наступних випадках (перелік не є вичерпним):
8.4.1. невідповідність заявки формальним вимогам програми;
8.4.2. невідповідність рівня навчальної програми;
8.4.3. невідповідність напрямку освіти пріоритетним напрямкам, визначених Фондом;
8.4.4. жоден з університетів, до яких подавалися документи на вступ, не входить до списку 200 кращих університетів або не є лідером у своїй галузі;
8.4.5. вік, громадянство заявника не відповідають умовам конкурсу;
8.4.6. потреба у фінансуванні перевищує максимальний розмір гранту за умовами програми.

8.5. Заявки, які не були відхилені з причин, зазначених у п 8.4.,виносяться на розгляд Спеціальної незалежної комісії проекту. Кількість учасників, що допускаються до співбесіди, обмежена. Учасникам, що подали ці заявки, розсилаються запрошення на співбесіду з Комісією. Учасник, що не з'явився без попереднього узгодження з Фондом, втрачає право на отримання гранту.

8.6. За підсумками співбесіди Комісія приймає остаточне рішення про надання гранту, керуючись при цьому наступними критеріями:
8.6.1. Академічні та кар'єрні досягнення на момент подання заявки;
8.6.2. Особисті досягнення/внесок кандидата в розвиток України у відповідній галузі (публікації, дослідження, запуск інноваційних проектів, особисті патенти на винаходи, тощо);
8.6.3. Обґрунтування вибору конкретної навчальної програми з огляду на особистісні та професійні цілі;
8.6.4. Переконливість наміру повернутись до України на термін щонайменше 5 років після завершення навчання, та чіткість аргументації плану втілення здобутих знань та навичок в Україні;
8.6.5. Авторитетність/престижність обраної магістерської програми та самого університету;
8.6.6. Підтримка кандидата існуючим чи потенційним роботодавцем в Україні;
8.6.7. Можливість отримання кандидатом решти суми, необхідної для навчання, з інших джерел;
8.6.8. Наявність об'єктивної потреби у фінансовій підтримці та додаткових коштів з інших джерел для фінансування решти витрат на навчання (зокрема готовність зробити особистий внесок).

8.7. Рішення журі повідомляється кандидату письмово листом та / або на офіційних комунікаційних площадках програми у термін не пізніше 1 місяця з дня останньої співбесіди.

8.8. Фонд не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсу програми. Фонд не вступає в листування та не пояснює причин відхилення заявок, поданих на конкурс.

9. Угода про надання гранту

9.1. Грантові відносини між Фондом Віктора Пінчука та отримувачем закріплюються угодою про надання гранту. Невиконання хоча б однієї з умов угоди є підставою для визнання використання наданого гранту не за призначенням, а, відповідно, і підставою для повернення Фонду виділеної ним суми коштів.

9.2. Угода має містити наступні умови для отримувача:
9.2.1. навчання відповідно до узгоджених з Фондом програми навчання;
9.2.2. навчання у форматі та відповідно до строків, стандартних для такої програми;
9.2.3. дотримання всіх вимог університету щодо проходження навчання за обраною програмою; успішність отримувача впродовж всього строку проходження навчання;
9.2.4. використання коштів відповідно до узгоджених з Фондом цільового призначення;
9.2.5. наявність коштів із інших джерел для повного фінансування проходження навчання та перебування у місці навчання;
9.2.6. повернення в Україну не пізніше ніж через 1 місяць з дня закінчення навчання;
9.2.7. робота за основним місцем праці в Україні за спеціальністю, що передбачена отриманим магістерським ступенем закордоном, не менше ніж 5 років з дня повернення в Україну;
9.2.8. згода на добровільну передачу досвіду майбутнім учасникам програми, які зацікавлені у подібній програмі навчання.

9.3. Суттєвими умовами угоди мають бути:
9.3.1. опис цільового призначення гранту та режим його використання
9.3.2. опис навчальної програми, для проходження якої надається грант
9.3.3. розмір гранту
9.3.4. строк дії договору і строки надання та повернення гранту в разі невиконання умов грантової угоди
9.3.5. обов'язки сторін та наслідки їх недотримання
9.3.6. податковий режим
9.3.7. призначення та графік платежів
9.3.8. вимоги щодо успішності та заходи з моніторингу успішності під час навчання
9.3.9. звітність отримувача гранту
9.3.10. режим інформації щодо отриманого гранту
9.3.11. розв'язання спорів